coaching

Er kan veel worden verteld over coaching en als je op zoek bent naar een coach, heb je hier vast al veel over gelezen.

Ik wil het graag kort verwoorden; als coach wil ik de vraag achter de vraag van de cliënt naar boven halen, datgene waar het echt om gaat. Dit kan gaan om vragen op gedragsniveau. Zoals vragen over samenwerken en communiceren met anderen. Maar ook andere thema’s zoals onzekerheid over je eigen kunnen, het krachtiger willen optreden, het effectief omgaan met belemmerende gedachten en het stellen van prioriteiten.

Mijn stijl van coaching is resultaat- en oplossingsgericht met veel aandacht voor de belevingswereld van de cliënt. Met oog voor jouw ontwikkeling. Het resultaat is wat telt en de ontplooiing van jou als persoon is wat echt voorop staat. Door het inzetten van diverse coachingsinstrumenten kunnen we je vraag vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Het coachingstraject

Het traject start met een oriënterend gesprek waarin jij, als mijn cliënt en ik als jouw coach kennismaken. We laten daarbij de vraag achter de vraag uitgebreid aan bod komen. We gaan in op het doel van jouw vraag. Wat wil je ermee bereiken? Welke richting wil je op? In dit gesprek wordt de lijn van de reeks gesprekken bepaald.

De concrete invulling van het traject en het aantal gesprekken stemmen we vervolgens af op de coachingsvraag en op de wensen van jou en de eventuele opdrachtgever. De meeste trajecten beslaan 6 gesprekken van 1,5 uur.

In elk vervolggesprek gaan we in op de coachingsvraag van dat moment. Het kan namelijk voorkomen dat je oorspronkelijke vraag door inzichten uit voorgaande gesprekken verandert. We spreken elkaars verwachtingen uit om een duidelijk beeld te krijgen waar we aan werken in het gesprek en om te checken of we het juiste pad bewandelen. Niets is zo vervelend om na een onvoldaan gesprek weg te gaan.

Je kunt worden uitgenodigd een eigen ontwikkelingsplan te schrijven, zodat je beter in staat bent het proces te monitoren en je eigen ontwikkelingen te analyseren. Ook is het mogelijk dat ik een eindevaluatie maak om op die manier terugkoppeling te geven. Na jouw toestemming kan dit verslag als afronding worden verzonden aan de opdrachtgever. Desgewenst kan de eindevaluatie in een driegesprek worden besproken.

Management Drives

Ik ben gecertificeerd om Management Drives in te zetten. Management Drives (MD) helpt de drijfveren van mensen, groepen en organisaties te duiden. Drijfveren vormen de schakel tussen wat je kunt (of denkt te kunnen) en wat je werkelijk gaat doen. Drijfveren geven zo richting aan je vermogens, maar zeggen niets over de kwaliteit ervan.

Ieder mens heeft talenten, intelligentie, sociale vermogens en vaardigheden. De één is wat slimmer, de andere handiger, weer een ander meer sociaal vaardig. Management Drives helpt een antwoord te vinden op de vraag waarom de talenten en vermogens van een persoon wel of niet uit de verf komen. Het is een goede start als iemand een goed CV heeft en uitstekende assessmentresultaten behaalt. Maar als je met hem gaat samenwerken, wat gaat hij dan daadwerkelijk dóén? En wat betekent dat voor de groep waar iemand deel van uitmaakt?

Ik heb gemerkt dat het voor mensen heel overzichtelijk en begrijpelijk wordt wanneer ze weten waar hun drijfveren liggen. Waarom ze doen wat ze doen, en wat ze daadwerkelijk kunnen doen wanneer iets niet zo loopt als ze graag zou willen. Dit is uit MD te halen. Daarnaast geeft het je ook begrip voor dingen waar je een hekel aan hebt, en hoe dat komt. Ook geeft het inzicht in zaken waar je energie van krijgt of waar je juist erg moe van kunt worden. Een mooi vertrekpunt voor je eigen ontwikkeling.

Het mooie van Management Drives is dat het opheldering geeft aan individuen in een coachingstraject, maar dat het ook ingezet kan worden binnen groepen en een stapje verder, organisaties. Een duidelijk en hanteerbaar instrument om in te zetten bij ontwikkelingstrajecten op alle niveaus!

Voor meer informatie kun je natuurlijk altijd contact met me opnemen. Als je eerst meer wilt lezen over MD kan dat op www.managementdrives.nl.

management drives

 

 


 


LEF

Lef Advies | Hester Geerlings | Buiswater 31 3991 MZ Houten | 06 4301 6098 | © 2013kmm | View Hester Geerling's LinkedIn profile | Hester Geerlings on Twitter | LefAdvies on Facebook